Referat fra Generalforsamling 2021

BRANDSBØL- LUNDEN LANDSBYLAUG
GENERALFORSAMLING D 2.9.2021.

Mødt var 8 personer

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Herman Johannsen

2. Valg af referent: Karin Dalager

3. Forretningsudvalgets beretning for 2020:

Der har været deltagelse i ca 13 møder. Bestyrelsesmøder, møde i Aktivt Havnbjerg sogn, Naturpark
Nordals, BeeAir og Landsbyforrum.

D 2.4. planlagt generalforsamling blev aflyst,

Der er udsendt 2 nyhedsbreve.

12.6 Træplejedag: der mødte 4 voksne 0g 3 børn. Til dialog om BeeAir mødte 2 gæster op. Gratis øl og vand.

23.6. Sct Hans. Ca 30 fremmødte til pandekager, gratis Øl og vand.

20.9. Bålfest. Ca 30 fremmødte til pandekager og grillpølser.

24.9. generalforsamling. 7 personer mødt. Efter fremlæggelse af regnskab blev mødet suspenderet, da
der ikke var nogen, der ønskede valg til bestyrelsen. Man tog beslutning om ekstraordinær generalforsamling.

12. 11. Ekstraordinær generalforsamling måtte aflyses.

Beretning blev godkendt med et Ønske om at Sct. Hans bålet først blev tændt på det angivne tidspunkt og en bedre information om BeeAir projektet.

4. Regnskab: Blev gennemgået og efter flere bemærkninger, godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag: lngen

6. Valg til bestyrelsen.

Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer 1- 3, evt. 4 – 7.

Valgt blev: Cristine Lassen, Peter Nissen, Charlotte Jervelund, Marie Granlund og Welm Friedrichsen. Herman Johannsen Ønskede ikke genvalg.

7. Valg af suppleant: Karin Dalager

8. Bilagskontrollant: Herman Johannsen og John Bødker

9. Eventuelt:

Indvielse af naturpark, Charlotte deltager

Peter redegør for forslag om turismen på Nordals

Der er forslag om ny webmaster: Bestyrelsen kan selv bestemme hvem.

Referent. Karin Dalager

 

Share on facebook
Del på Facebook

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev